Bohužel zákony zatím tuto otázku neřeší, můžeme využít závěry „3. rodinně právního sympozia k judikatuře Nejvyššího soudu“ na téma Střídavá péče. Tento dokument není právně závazný, ale vzhledem k tomu, že se jedná o konsenzus soudců a je publikován Nejvyšším soudem, soudy mohou k těmto závěrům přihlédnout. Publikované závěry tohoto Symposia: Základní potřebou dítěte je … Read more

V současné době se stále více rozvíjí tzv. model interdisciplinárního řešení rozvodů (uváděné tak pod pojmem „Cochemská praxe“. Jedná se o situaci, kdy se všechny zaangažované instituce (zvl. OSPOD a soud) snaží pomoci rodině nalézt nejlepší a nekonfliktní řešení. Soudce si může v takové situaci nejprve povolat k tzv. „jinému soudnímu roku“, kdy se jim, … Read more

Pokud jste v ohrožení a potřebujete partnera vykázat z bydliště, zákaz styk a přiblížení se, obraťte se na Policii ČR, soudy nebo OSPOD. Jestli se v rámci manželství nedokážete dohodnout na úpravě poměrů k dítěti před rozvodem nebo v průběhu opatrovnického řízení, obraťte se na OSPOD, který vám pomůže s předběžným opatřením o úpravě styku … Read more

V opatrovnickém řízení vystupuje jako kolizní opatrovník, který hájí zájmy dítěte. Příslušný OSPOD je určen místem trvalého pobytu dítěte. Může pomáhat řešit vztahy rodičů před a po rozvodu, nastavovat podmínky péče a hledat odbornou pomoc.

V rámci rozvodu soud nejprve upraví poměry k dítěti, tedy formy péče o dítě. Jak můžou vypadat? Výlučná péče jednoho z rodičů – Dítě je v péči jednoho z rodičů a druhý rodič má styk s dítětem upraven – předem se definují dny, kdy má dítě u sebe. Střídavá péče – Dítě je například týden … Read more

V určitých případech soud manželství nerozvede, pokud by byl rozvod například v rozporu se zájmem dítěte, které je nemocné. Soud nemusí manželství rozvést ani tehdy, když by rozvodem byla jednomu z manželů způsobena zvlášť závažná újma.

Pokud nejsou splněny podmínky zmiňované výše a nedojde k dohodě mezi manželi, jedná se o rozvod, kdy je potřeba zjistit příčiny rozvratu manželství. Soud manželství rozvede, ale v soudním řízení bude zkoumat příčiny rozvratu manželství a zda jsou splněny zákonné podmínky k rozvodu, tedy že je soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze … Read more

Pokud manželství trvalo minimálně jeden rok a manželé spolu nežijí déle než šest měsíců. Nebo pokud se manželé dohodli na tom, jak bude po rozvodu vypadat péče o dítě, a soud jejich dohodu schválil. Soud nebude zjišťovat důvody rozpadu manželství ani v případně, že se manželé dohodli na úpravě svých majetkových poměrů a bydlení, popřípadě výživného … Read more