V současné době se stále více rozvíjí tzv. model interdisciplinárního řešení rozvodů (uváděné tak pod pojmem „Cochemská praxe“. Jedná se o situaci, kdy se všechny zaangažované instituce (zvl. OSPOD a soud) snaží pomoci rodině nalézt nejlepší a nekonfliktní řešení. Soudce si může v takové situaci nejprve povolat k tzv. „jinému soudnímu roku“, kdy se jim, právě i ve spolupráci s jinými odborníky snaží vysvětlit proces rozvodu a péče o dítě a snažit se o dosažení nesporného řešení. Tento přístup má velkou výhodu v tom, že je rodině poskytnuta podpora ze všech angažovaných institucí a všichni při hledání „táhnou za jeden provaz“. S takovýmto řešením musí rodiče samozřejmě souhlasit?