Pokud nejsou splněny podmínky zmiňované výše a nedojde k dohodě mezi manželi, jedná se o rozvod, kdy je potřeba zjistit příčiny rozvratu manželství. Soud manželství rozvede, ale v soudním řízení bude zkoumat příčiny rozvratu manželství a zda jsou splněny zákonné podmínky k rozvodu, tedy že je soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.