V rámci rozvodu soud nejprve upraví poměry k dítěti, tedy formy péče o dítě. Jak můžou vypadat?

  • Výlučná péče jednoho z rodičů – Dítě je v péči jednoho z rodičů a druhý rodič má styk s dítětem upraven – předem se definují dny, kdy má dítě u sebe.
  • Střídavá péče – Dítě je například týden u otce, další týden u matky. Periody lze prodloužit nebo zkrátit.
  • Společná péče – Dítě zůstane „doma“ a rodiče se v péči o něj dle vzájemné dohody střídají.

Pokud se rodiče na formách péče o dítě nedohodnou, rozhodne sám soud.