Pokud jste v ohrožení a potřebujete partnera vykázat z bydliště, zákaz styk a přiblížení se, obraťte se na Policii ČR, soudy nebo OSPOD.
Jestli se v rámci manželství nedokážete dohodnout na úpravě poměrů k dítěti před rozvodem nebo v průběhu opatrovnického řízení, obraťte se na OSPOD, který vám pomůže s předběžným opatřením o úpravě styku rodiče s dítětem, s určením školského zařízení a poradí vám také s placením výživného.