V určitých případech soud manželství nerozvede, pokud by byl rozvod například v rozporu se zájmem dítěte, které je nemocné. Soud nemusí manželství rozvést ani tehdy, když by rozvodem byla jednomu z manželů způsobena zvlášť závažná újma.