V opatrovnickém řízení vystupuje jako kolizní opatrovník, který hájí zájmy dítěte. Příslušný OSPOD je určen místem trvalého pobytu dítěte. Může pomáhat řešit vztahy rodičů před a po rozvodu, nastavovat podmínky péče a hledat odbornou pomoc.